Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna

Lokalizacja

woj. łódzkie

pow. wieruszowski

gm. Wieruszów

Adres

ul. b-pa Stefana Bareły 13

98-400 Wieruszów

NIP

619-000-80-76

REGON

250056923