Przetargi

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe - dostawa ekogroszku wraz z rozładunkiem w sezonie grzewczym 2020/2021 w prognozowanych ilościach i określonych parametrach do obsługiwanych kotłowni w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Wieruszów, a zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne

Zapytanie ofertowe - dostawa ekogroszku wraz z rozładunkiem w sezonie grzewczym 2020/2021 w prognozowanych ilościach i określonych parametrach do obsługiwanych kotłowni w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Wieruszów, a zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BURSZTYNOWEJ W WIERUSZOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczenie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ”Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami kanalizacyjnymi Wieruszów dz. nr 3.3238; 3.3239; 3.3240; 3.3241”

Dostawa materiałów do wykonania zadania ”Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami kanalizacyjnymi Wieruszów dz. nr 3.3238; 3.3239; 3.3240; 3.3241

Informacja o otwarciu ofert "BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BURSZTYNOWEJ W WIERUSZOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczenie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zmiana ogłoszenia "BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BURSZTYNOWEJ W WIERUSZOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Numer ogłoszenia: 500164392-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczenie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Zmiana ogłoszenia "BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BURSZTYNOWEJ W WIERUSZOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Numer ogłoszenia: 500160004-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczenie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Materiały pomocnicze dot. "BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BURSZTYNOWEJ W WIERUSZOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Dotyczy ogłoszenia nr: 579472-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczenie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie Publikacja materiałów pomocniczych...

BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BURSZTYNOWEJ W WIERUSZOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Numer ogłoszenia: 579472-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczenie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Informacja o otwarciu ofert "BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BURSZTYNOWEJ W WIERUSZOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczenie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego