Biuletyn Informacji Publicznej - Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna
http://pkwieruszow.bipfirma.pl

Statystyki

Dane główne 115898
Rejestr zmian 19943
Struktura urzędu: Wydziały 9510
Przetargi: Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego budynków mieszkalnych... 8734
Organy: Zarząd Spółki 8687
Przetargi: Zapytanie ofertowe na wykonanie ocieplenia ścian budynku mieszkalnego przy... 5938
Statystyka 4677
Redakcja biuletynu 3155
Przetargi: „Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych rurociągu kanalizacyjnego... 2755
Struktura urzędu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 2693
Przetargi: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADANIA... 2483
Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ... 2456
Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy: postępowania... 2245
Przetargi: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego... 2208
Przetargi: „Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych rurociągu kanalizacyjnego,... 2192
Komunikaty: Ogłoszenie konkursu 2149
Przetargi: Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych rurociągu kanalizacyjnego niezbędnych... 2115
Przetargi: Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych rurociągu kanalizacyjnego niezbędnych... 2107
Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot. postępowania o... 2098
Przetargi: Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych rurociągu kanalizacyjnego niezbędnych... 2043
Przetargi: Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej... 2014
Przetargi: „Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych rurociągu kanalizacyjnego,... 1965
Przetargi: Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących... 1898
Przetargi: Dostawa węgla do kotłowni zakładowych w sezonie 2009/2010. 1801
Przetargi: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę (sprzedaż) paliw ciekłych:... 1791
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej... 1728
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż... 1688
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na „Zakup i... 1672
Przetargi: "Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w... 1606
Przetargi: Wyjaśnienia do SIWZ zamówienia pn. „Dostawa (sprzedaż) paliw ciekłych:... 1376
Przetargi: 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę... 1307
Komunikaty: Konkurs na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego... 1285
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej... 1254
Osoby: 1201
Przetargi: Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę opału na sezon grzewczy 2010/2011... 1093
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu "Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa... 1071
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż... 1071
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu "Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa... 1012
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : roboty budowlane „Budowa kanalizacji deszczowej,... 1007
Komunikaty: Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A. w sprawie taryf... 994
Organy: Rada Nadzorcza 988
Przetargi: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zaproszenia do składania... 948
Organy: Zarząd Spółki 946
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie... 941
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa koparko - ładowarki dla Przedsiębiorstwa... 912
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach... 873
Przetargi: Wyjaśnienie treści SIWZ dot. wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych... 856
Przetargi: Zaproszenie do składania ofert na "Wykonanie audytu energetycznego, projektów... 829