Statut

Przedmiot działalności

PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST:

 •  01, 41, B, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA ZWIAZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
 •  20, 30, Z, PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
 •  40, 30, A, PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORACEJ WODY)
 •  40, 30, B, DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORACEJ WODY)
 •  41, 00, A, POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJATKIEM DZIAŁALNOSCI USŁUGOWEJ
 •  41, 00, B, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY
 •  45, 21, A, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 •  45, 25, D, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH
 •  45, 33, B, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH
 •  45, 41, Z, TYNKOWANIE
 •  45, 42, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
 •  45, 43, A, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE SCIAN
 •  45, 44, A, MALOWANIE
 •  45, 45, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONCZENIOWYCH
 •  45, 50, Z, WYNAJEM SPRZETU BUDOWLANEGO I BURZACEGO Z OBSŁUGA OPERATORSKA
 •  50, 50, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA PALIW
 •  51, 51, Z, SPRZEDAZ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH
 •  51, 53, B, SPRZEDAZ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAZENIA SANITARNEGO
 •  60, 24, C, WYNAJEM SAMOCHODÓW CIEZAROWYCH Z KIEROWCA
 •  74, 12, Z, DZIAŁALNOSC RACHUNKOWO-KSIEGOWA
 •  74, 20, A, DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
 •  74, 20, C, DZIAŁALNOSC GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA
 •  74, 30, Z, BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
 •  20, 40, Z, PRODUKCJA OPAKOWAN DREWNIANYCH
 •  28, 11, C, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH
 •  28, 12, Z, PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
 •  45, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ROBOTY ZIEMNE
 •  45, 12, Z, WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEN GEOLOGICZNO- INZYNIERSKICH
 •  45, 21, B, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH
 •  45, 21, F, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INZYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH
 •  45, 22, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYC DACHOWYCH
 •  45, 23, A, BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
 •  45, 23, B, ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH
 •  45, 24, B, BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INZYNIERII WODNEJ
 •  45, 25, A, STAWIANIE RUSZTOWAN
 •  45, 31, A, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI
 •  45, 32, Z, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I IZOLACYJNYCH
 •  45, 33, A, WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH
 •  45, 34, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
 •  45, 43, B, SZTUKATORSTWO
 •  51, 57, Z, SPRZEDAZ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
 •  71, 32, Z, WYNAJEM MASZYN I URZADZEN BUDOWLANYCH
 •  74, 70, Z, SPRZATANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW
 •  93, 03, Z, POGRZEBY I DZIAŁALNOSC POKREWNA
 •  80, 41, , DZIAŁALNOSC SZKÓŁ NAUKI JAZDY I PILOTAZU
 •  28, 11, B, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁACZENIEM DZIAŁALNOSCI USŁUGOWEJ
 •  45, 21, D, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH, RUROCIAGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
 •  45, 25, B, ROBOTY ZWIAZANE Z FUNDAMENTOWANIEM
 •  45, 25, C, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
 •  45, 44, B, SZKLENIE
 •  50, 20, A, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 •  50, 20, B, POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA ZWIAZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 •  60, 24, A, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALISTYCZNYMI
 •  70, 32, Z, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI NA ZLECENIE
 •  74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ I ZARZADZANIA
 •  90, 01, Z, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE SCIEKÓW
 •  90, 02, Z, GOSPODAROWANIE ODPADAMI
 •  90, 03, Z, DZIAŁALNOSC SANITARNA I POKREWNA
 •  02, 20, Z, POZYSKIWANIE DREWNA
 •  02, 40, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA ZWIAZANA Z LESNICTWEM
 •  16, 10, Z, PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
 •  16, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UZYWANYCH DO WYPLATANIA
 •  43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 •  46, 73, Z, SPRZEDAZ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAZENIA SANITARNEGO
 •  49, 31, Z, TRANSPORT LADOWY PASAZERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
 •  49, 32, Z, DZIAŁALNOSC TAKSÓWEK OSOBOWYCH
 •  49, 39, Z, POZOSTAŁY TRANSPORT LADOWY PASAZERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
 •  68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERZAWIONYMI
 •  77, 32, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA MASZYN I URZADZEN BUDOWLANYCH
 •  81, 29, Z, POZOSTAŁE SPRZATANIE

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.08.2016
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 sierpnia 2016 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Barszczewska
Ilość wyświetleń: 353
08 sierpnia 2016 14:18 (Elżbieta Barszczewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)