Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedzi na zapytania

Wieruszów, 15.02.2016 Uczestnicy postępowania przetargowego Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje, iż w prowadzonym postępowaniu „Budowa kanali

ogłoszenie o zmianie

OGŁOSZENIE O ZMIANIE Ogłoszenie dotyczy: zamówienia na roboty budowlane pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompownią ście

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w Wieruszowie"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w Wieruszowie". Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A., ul. Bareły 13, 98-400 Wieruszów ZMIANA W OGŁOSZENIU: ...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej, ul. Szpitalna i ul. Kordeckiego w miejscowości Wieruszów"

Ogłoszenie dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej, ul. Szpitalna i ul. Kordeckiego w miejscowości Wieruszów". Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A., ul. Bareły 13, 98-400 Wieruszów ZMIANA W OGŁOSZENIU: Zmianie ulega termin składania ofert na 05.02.2016...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w Wieruszowie”

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. ul. Bareły 13, 98-400 Wieruszów, tel: 62-78-41-689 www.pkwieruszow.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : roboty budowlane „Budowa kanalizacji deszczowej, ul. Szpitalna i ul. Kordeckiego w miejscowości Wieruszów”

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. ul. Bareły 13, 98-400 Wieruszów, tel: 62-78-41-689 www.pkwieruszow.pl PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji deszczowej, ul. Szpitalna i ul. Kordeckiego w miejscowości Wieruszów.