Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Dostawa materiałów do wykonania zadania ”Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Wójcin ul. Wieluńska”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Dostawa materiałów do wykonania zadania ”Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Wójcin ul. Wieluńska” Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie...

BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BURSZTYNOWEJ W WIERUSZOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Numer ogłoszenia: 552596-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczenie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Informacja o ponownym wyborze wykonawcy inwestycji p.n: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska – II Etap”

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. wobec odstąpienia od zawarcia umowy na wykonanie inwestycji p.n: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska – II Etap” przez wybranego w wyniku postępowania przetargowego wykonawcę tj. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERII „EKO-INŻYNIERIA”...

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY INWESTYCJI "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska – II Etap"

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje o wyborze wykonawcy na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska – II Etap”. W drodze przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYN ...

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m: Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska - II Etap „

Wieruszów, dnia 09.02.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska – II Etap” Otwarcie ofer

OGŁOSZENIE O ZMIANIE dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m: Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska - II Etap „

Ogłoszenie dotyczy: Postępowania prowadzonego w ramach zamówień sektorowych o wartości poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych (według Procedury udzielania podprogowych zamówień sektorowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskie zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującej w Przedsiębiorstwie...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m: Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska - II Etap „

OGŁOSZENIE O ZMIANIE Ogłoszenie dotyczy: Postępowania prowadzonego w ramach zamówień sektorowych o wartości poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych (według Procedury udzielania podprogowych zamówień sektorowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskie zgo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska – II Etap”

Wieruszów, dnia 19.01.2017 r. Uczestnicy postępowania przetargowego W związku ze złożeniem pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia &nbs