Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA: "Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A."

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zestawienie ofert dla "Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie SA"

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie Spółka Akcyjna

Wieruszów: Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A. data zamieszczenia: 2020-06-18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) N

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA: "Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A."

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zestawienie ofert dla: "Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A."

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BURSZTYNOWEJ W WIERUSZOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczenie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A.

Wieruszów: Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A. Numer ogłoszenia: 613714-N-2018 data zamieszczenia: 2018-09-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ”Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami kanalizacyjnymi Wieruszów dz. nr 3.3238; 3.3239; 3.3240; 3.3241”

Dostawa materiałów do wykonania zadania ”Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami kanalizacyjnymi Wieruszów dz. nr 3.3238; 3.3239; 3.3240; 3.3241

Informacja o otwarciu ofert "BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BURSZTYNOWEJ W WIERUSZOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczenie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego