Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna

Archiwum - Komunikaty zobacz aktualne »

Konkurs na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie SA

Ogłoszenie

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A.

o konkursie na stanowisko Członka Zarządu

Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie

Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieruszowie.

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie Spółka Akcyjna na podstawie Uchwały nr 3/2012 z dnia 14 września 2012 r. ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie Spółka Akcyjna.

 1. Kandydaci winni spełniać następujące wymogi:
 2. mieć ukończone studia wyższe;
  1. co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzyletni na stanowisku kierowniczym;
  2. posiadanie pełni praw publicznych;
  3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

      5. nie podleganie ograniczeniom lub zakazem zajmowania stanowisk na członka zarządu w spółkach prawa handlowego;

 1. Zgłoszenie należy składać w terminie 14 dni licząc od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A. ul. b-pa Bareły 13, 98-400 Wieruszów.

            Zgłoszenie winno odpowiadać wymogom Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu w niektórych Spółkach handlowych Dz.U. nr 55 poz. 476 i art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. nr 171 poz. 1347 z późn. zm.)

            Do zgłoszenia kandydaci winni dołączyć w oryginałach lub odpisach poświadczonych notarialnie (pod rygorem odrzucenia oferty) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (dyplom ukończenia studiów, staż pracy) oraz zaświadczenie o niekaralności.

            W toku postępowania kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

 1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
  1. otwarcie i kwalifikacje ofert;
  2. rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami;

      Na rozmowy kwalifikacyjne kandydaci zostaną zaproszeni pisemnie.

 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:

a)    Zasady funkcjonowania Spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw komunalnych.  Podstawowe wiadomości na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A.

b)    Zagadnienia w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości.

c)    Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników

 1. Informacje na temat działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A. będą dostępne w siedzibie Spółki przy ul. b-pa Bareły 13, 98-400 Wieruszowie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500.
 2. Osoby składając ofertę będą nią związane do dnia  zakończenia konkursu.
 3. O wynikach konkursu i wyborze kandydata osoby, które złożyły oferty zostaną powiadomione pisemnie, w terminie 7 dni licząc od daty jego zakończenia.
 4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

 

                                                                                      Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                  Anna Czechowska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2012 08:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lech Mączka
Ilość wyświetleń: 1285
20 września 2012 08:18 (Lech Mączka) - Zmiana danych dokumentu.
20 września 2012 08:15 (Lech Mączka) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl